• Ceninový papír
  • Grafický papír
  • Anticovid papír
  • Nehořlavý papír
  • Termoizolační papír
  • Voděodolný papír

Ceninový a grafický papír

Společnost je zaměřená na globální prodej speciálního ceninového a grafického papíru.

Firma SPM- Security Papers, s.r.o byla založena v roce 2019 jako společný projekt významné italské firmy Ciotola, která se zabývána prodejem a výrobou papíru.

SPM je hlavním a nejstarším papírenským výrobcem ceninových a speciálních druhů papírů a kartonů v České a Slovenské republice. Společnost byla založena v roce 1997 českými akcionáři a navazuje na více než padesátiletou tradici výroby ceninových papírů. SPM disponuje jedinečným know-how, moderní papírenskou technologií, vlastním vývojem a výzkumem, spolu se zajištěním výroby kontrolními a bezpečnostními systémy.

Výroba papíru má tradici v severočeském Štětí, kde se nachází v areálu MONDI továrna na výrobu ceninového a grafického papíru. Firma byla založená v roce 1997 pod jménem Neograph a.s.  Společnost Delta Capital a s. vstoupila do společnosti v zimě roku 2014. Papírna nebyla v dobré ekonomické kondici, značka byla poškozená spory mezi akcionáři. Firma ztratila veškerý trh v České republice.

Delta Capital a.s. postupně narovnala majetkové vztahy a vykoupila akcie z trhu. Investovala do managementu, výrobních technologií. Největší podíl práce spočíval ve stabilizaci pracovních týmů, zajištění zakázkové naplněnosti z 95% ze zahraničí a masivních investic do vývoje nových druhů papírů. Inovace a efektivní systém řízení umožnil společnosti během několika let se dostat mezi světové papírny, které jsou proslulé kvalitou výroby a překvapivými inovacemi produktů. Delta Capital a. s. zprostředkoval spolupráci s předním vědeckým pracovištěm Akademii věd ČR, Ústavem chemických procesů v.v.i. v Praze.

Delta Capital a.s. vložil do společného podniku s italskou firmou CIOTOLA s.r.L. know –how a majetek.

Italská firma CIOTOLA s.r.L. je mezinárodní podnik holdingového typu, který obchoduje s papírem a obalovým materiálem. Kanceláře firmy jsou v Padově v Itálii, Casablance v Maroku a Dubai. Společnost je dodavatelem bankovního papíru na tisk měn, kolků a cenin, dodává do specializovaných tiskáren nejlepší grafické papíry. Majitel společnosti Dr. Alfonso Ciotola se pohybuje v oboru po celý profesní život od řízení papírenské výroby až pro prodej výrobků. V současné době osobně konzultuje výrobní procesy a společně s českým managementem se podílí na řízení výroby, aby papír z Čech se stal pojmem dokonalosti a technologické inovace.

SPM- Security Papers, s.r.o. je zacílená na zákazníky, kteří požadují papírenské výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Obchodní transakce probíhají v kancelářích italského partnera, jehož prodejní týmy zajišťují akvizice u významných zákazníků.

Více informací naleznete na: