Delta Capital a.s. je českou společností, která je vlastněna investiční firmou SoCom Sanity AG, Basilej, Blauenstr. 57, 4054, Švýcarská konfederace, IČ CH-270.3.012.460-9.

Delta Capital a.s. byla založena v roce 2005 pod názvem BB Finance Group a.s. Společnost byla zaměřená na finanční poradenství a dotační management. Podnikatelské aktivity zaměřené na rozvoj start – up podniků v průběhu let zcela změnily charakter služeb z finančního a ekonomického poradenství na komplexní služby v oblasti managementu pro firmy ovládané kapitálem společnosti. Změnu názvu „Delta Capital“ charakterizují 4 zásady podnikání a 4 oblasti produktového zaměření.

 • Aktivní účast na strategickém
  řízení kapitálu
 • Kreativita
  v podnikání
 • Budování nových
  obchodních modelů
 • Vytváření jedinečné
  hodnoty pro zákazníky

Michael Broda

Vážení partneři, kolegové a přátelé,

zakládal jsem v roce 2005 firmu, která byla postavená na filozofii „dělat věci jinak“. Zkušenosti z korporátního byznysu mi umožnily zřetelně vidět, jak jsou velké podniky s hierarchickou strukturou nehybné. Aktivně jsem se několik let pohyboval ve sféře firem Start-up, které měly ambici měnit zaběhané systémy. Přivedl jsem do Evropy nedůvěřivé investory z Číny, zakládal jsem firmy v zemích východní Evropy i zavedených ekonomikách západní Evropy. Několik let rozvíjím globální virtuální obchodní systémy e sports.

Zkušenosti mi umožňují vidět za horizont České republiky. Delta Capital a.s. je společnost, která má značný potenciál. Sílí a roste z příležitostí českého trhu, který je stejně dynamický jako jinde ve světě. Má však jednu zvláštnost: kreativitu a touhu po změně, úsilí měnit staré pořádky a zkoušet nové.

Podařilo se mi sestavit mezinárodní tým lidí, kteří si rozumí a chtějí podnikat. Delta Capital a s. každým rokem sílí a objevuje nové příležitosti. Respektujeme potřeby trhu, zákazníků a stále znovu měníme strukturu podnikatelských aktivit. Neustále investujeme do aktivit, které přinášejí zisk a otevírají další možnosti rozvíjet nové modely podnikání.