Investiční strategie

Delta Capital a.s. jako investiční společnost se zaměřila na rozvoj příležitostí v oblasti Start-ups. Podporovány jsou začínající podnikatelé nebo nezávislé projekty určené pro atraktivní tržní příležitosti.

Součástí investic Delty Capital a.s. je vyhledávat příležitosti v segmentu seed a venture capital. Hlavní činností je zacílení business strategie a nastavení podnikatelského plánu, aby výsledkem bylo zvyšování hodnoty společností nebo projektu. Vyhledávány jsou příležitosti s vysokým potenciálem růstu v počátečním i pokročilém stádiu životního cyklu firmy či projektu.

Portfolio firem, které jsou zařazeny do investiční rozvojové strategie, zahrnuje společnosti různých právních forem. Realizace podnikatelských aktivit je zaměřená na restrukturalizaci organizace řízení a obchodních plánů.

Delta Capital a s. má v portfoliu firmy s potenciálem dalšího rozvoje.

Realizované investice:

Rozvojové projekty

Portfolio Delty Capital a.s. zahrnuje společnosti, jejichž aktivity procházejí restrukturalizací nebo se nacházejí ve stádiu start -up.

START IT UP!, Nadační fond
IČ 03431801
Delta medical holding s.r.o
IČ 3636771
Delta capital consulting s.r.o.
IČ 29135729
Security Ident Group a.s.
IČ 03294501
Delta Ventures s.r.o.
IČ 27644553

Michael Broda

Zastávám názor, že se firmy musí zaměřovat na poznávání, inovace a vlastnění aktiv, které jsou jedinečné, hodnotné pro zákazníky a globálně obchodovatelné.

„Myslíme si, že lepší je dělat málo věcí dobře, než hodně projektů špatně. Realizované investice nám ukazují, že umíme vzít příležitost do ruky, ale také jít dál.  Skvělé nápady se dobře prodávají“.