• Registrační značky pro Českou republiku
  • Ceniny s hologramem

SPM je výrobcem tabulek registračních značek pro Českou republiku a výrobcem speciálních ceninových produktů s hologramem.

Firma od roku 2016 vyrábí všechny druhy státních registračních značek a zajišťuje jejich logistickou distribuci do jednotlivých krajů do roku 2027.

První historickou soutěž o dodavatele registračních tabulek v roce 2016 vyhrál SPM- Security Papper Mill a.s. V hospodářské soutěži uspěl s nejlepší cenou. Tendr na dopravní značky byl založen na schopnosti dodavatele zajistit a implementovat do SPZ hologram jako ochrannou známku státní ceniny.

Historicky papírna vyrábí pro své potřeby ekutéry. Kovové válce ekutéru vytlačují do papírového pásu znaky, které prosvítají papírem. Společnost vybudovala další specializovanou kovodílnu na produkci registračních značek. Rozšířit výrobu o další ceninu byl strategický záměr. Smlouva s Ministerstvem dopravy je uzavřená do konce roku 2027  v objemu 462 miliónů korun.

Významným výrobním programem je produkce cenin s adjustovaným hologramem. Společnost vyrábí speciální papírové výrobky, které opatřuje unikátním bezpečnostním prvkem – hologramem. Produkce cenin s hologramem je komerčně velmi úspěšným produktem, který z hlediska zabezpečení ceniny představuje optimální poměr ceny a zajištění. Hologram na papírovém dokumentu je unikátním produktem, který se objevuje na šecích, stravovacích průkazech, certifikátech pravosti produktu.

Více informací naleznete na: