Firma byla součástí podnikatelských aktivit zaměřených na medicínské služby a budování zdravotnické infrastruktury. Delta Capital a.s. podpořila vznik projektové společnosti Delta medical holding s.r.o., která sdružila v holdingové struktuře firmy se zaměřením na zdravotnictví. 

Delta Capital a.s. odkoupila část bývalé nemocnice v Třebíči, aby zde vzniklo specializované centrum pro poskytování zdravotních a sociálních služeb.

Akvizice: 2014 – 2019
Prodáno investičnímu fondu ve fázi před ukončením II. stavební etapy.
INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Alzheimer centrum Třebíč bylo projektovou firmou připraveno k realizaci. Management zajistil vydání stavebního rozhodnutí, zajištění financování a začlenění do krajského systému sociálních a zdravotních zařízení specializovaných na hospitalizace pacientů postižených Alzheimerovou nemocí. Budova prošla rekonstrukcí a byla přizpůsobena potřebám pacientů trpících degenerativními onemocněními nervové soustavy. Pacientům jsou poskytovány služby v lůžkové i ambulantní péči. Objekt byl otevřen koncem roku 2019. Investiční fond vstoupil menšinovou částí do majetkové podstaty Delta senior centrum Třebíč s.r.o. V průběhu výstavby převzal 100% majetkový podíl a investici ukončil a zahájil provoz dle plánovaných ukazatelů.