Central European Wood a.s. byla založena v roce 2014 jako start -up. Firma je zaměřená na poskytování komplexních lesnických služeb pro majitele lesních porostů.

Obchodní podíl je prodáván formou opční smlouvy.
Akvizice: 2014 – 2021

Central European Wood a.s. se zabývá optimalizací hospodaření na lesním majetku, nákupem a prodejem dříví, těžební, pěstitelskou činností, rizikovým kácením dřevin, poradenskou činností zaměřenou na odbornou správu lesa. Rozvojová strategie byla zacílena na koupi a pronájem lesních pozemků s následnou správou majetku.

Více informací naleznete na: