• Automatizace výroby
  • SW EnerSam- řízení spotřeby energie

Auris se jako specializovaná firma z oblasti ASŘ zaměřuje i na vývoj SW aplikací.

Implementuje do výrobních podniků systémy automatizace, měření a regulace, zajišťuje IT služby a zpracovává digitální data.

Společnost zaměřená na správu a zavádění automatizovaných systémů řízení byla založena v roce 1992. Firma se zaměřila na poskytování služeb pro papírenský průmysl a podniky v severních Čechách. Podíl 50% byl zakoupen v roce 2015. Delta Capital a.s. umožnila novému managementu nastavit směr podnikatelských aktivit.

AURIS spol. s r.o. se zaměřil na vývoj vlastní ho produktu. Cílem vývoje bylo na základě zkušeností s certifikovanými programy vyvinout novou platformu, která by podporovala výrobně technickou efektivnost průmyslových firem. Novým vyvíjeným produktem je vlastní systémové řešení EnerSAM (energetické systémy automatizace a měření). Pilotní projekt byl implementován. Systémy měření Auris zavádí do průmyslových podniků a podnikatelských objektů.

V roce 2017 přešel na Deltu Capital a.s. celý obchodní podíl. Změna se projevila v řízení společnosti. Auris integroval do svého portfolia služby pro firmy vlastněné Delta Capital a.s. a intenzivně se zaměřil na vývoj zdokonaleného systému měření EnerSam II.

Více informací naleznete na: