Společnost Virtubio s.r.o. vznikla v roce 2015 jako start-up zaměřený na IT služby v oblasti personalistiky.
Akvizice: 2015 – 2018
Prodáno managementu společnosti

Záměrem společnosti bylo dokončit vývoj SW, který by byl nástrojem k výběru vhodných kandidátů na pracovní pozice managerů, úředníků a administrátorů. Delta Capital a s. prostřednictvím projektové firmy Delta Accelerator s.r.o. zajistila pro start-up zdroje a iniciační impuls prostřednictvím dotačního titulu na vývoj IT. Virtubio se zaměřil na vývoj programu, který bude sloužit v odděleních HR pro efektivní výběr nejvhodnějších kandidátů na pracovní pozice. Virtual Job vyvíjel softwarové řešení procesu výběru uchazečů o zaměstnání. Cílem projektu Virtual Job je přijít s novými inovativními metodami procesu výběrového řízení prostřednictvím zhodnocení potenciálu uchazečů při simulovaných situacích formou PC hry.