Delta Capital a.s. vstoupila do účetní firmy Netax s.r.o. v roce 2014. Záměrem bylo vytvořit firmu, která by se zabývala účetnickými službami a projektem IT zaměřeným na úplnou digitalizaci dat a následnou správu dat.

Obchodní podíl je prodáván formou opční smlouvy.
Akvizice: 2014 – 2021

Společnost byla stabilizována a obchodní jména změněno na Delta shared services s.r.o. Rozsah činnosti zahrnoval správu účetních dokladů, jak firem z majetkového portfolia Delty Capital a.s., tak firem, které jsou nezávislé.