Společnost GENLABS s r.o. je genetická laboratoř v Českých Budějovicích. Firma je zaměřen na poskytování kvalitních a přesných genetických vyšetření.

Akvizice: 2013 – 2019
Prodáno managementu společnosti

Firma vznikla na začátku roku 2013 jako start-up. Genlabs se zacílil na poskytování kvalitních a přesných genetických vyšetření, a to za použití nejmodernějších molekulárně-genetických metod a testů. Nabízí 35 různých genetických testů, sledujících dědičná rizika pro vznik nejrůznějších vrozených i získaných onemocnění, zejména civilizačních chorob a potravinových intolerancí. Pro odbornou veřejnost a lékaře laboratoř vykonává vyšetření zejména z oblasti farmakogenomiky, a to specifické genetické testy na úrovni DNA.

Firma byla součástí podnikatelských aktivit zaměřených na medicínské služby a budování zdravotnické infrastruktury. Delta Capital a.s. podpořil vznik projektové společnosti Delta medical holding s.r.o., která sdružila v holdingové struktuře firmy se zaměřením na zdravotnictví.