Měníme!

Globdata GmbH

man

Společnost GLOBDATA GmbH vznikla v roce 2006 jako Joint Venture s Globdata GmbH, která se během několika let stala silnou a stabilní společností zaměřenou na poskytování služeb elektronického platebního styku s využitím mobilního zařízení.

Společnost GLOBDATA GmbH patří mezi lídry v poskytování služeb elektronického platebního styku s využitím mobilního zařízení v ČR. V této oblasti zaujímá vedoucí postavení u provozovatelů hromadné dopravy a municipálních služeb (parking). Nabízí služby Premium SMS a hlasové služby (ATX / IVR). Je registrovaná u České národní banky jako platební instituce malého rozsahu dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a dále je držitelem povolení MF ČR na provozování loterií po telefonu dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Kromě zabezpečování elektronického platebního styku v hromadné dopravě a parkování je také aktivní v dalších činnostech jako je SMS marketing, ICT služby (vývoj IS; databázová, webová a portálová řešení; správa IT; outsourcing; vývoj aplikací), apod..

GLOBDATA GmbH bude implementovat řešení eTicketingu a ePlateb zejména v západní Evropě. Poskytuje komplexní řešení pro elektronické odbavení v dopravě, formou Smart Ticketingu. Jedná se o otevřený systém spojený s unikátním patentovaným platebním nástrojem, který díky technologii chytrých telefonů přináší množství vylepšení a výhod nejen pro uživatele , ale i pro obchodníky.

Zajišťuje komplexní ekosystém v rámci odbavovacího systému, i komunikaci s externími systémy.
Nákup, distribuce a validace dokladu, se tak stávají pohodlnými, rychlými a přehlednými. Využití je vhodné zejména pro jízdenky, časové kupóny, parkovací lístky, převody peněz mezi uživateli, soutěže, ankety, cestovní pojištění a další.

ING. PAVEL ZÁKRAVSKÝ

ING. PAVEL ZÁKRAVSKÝ

CEO

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz