Měníme!

NBS property management s.r.o.

man

Společnost řeší komplexní zajištění prací a služeb souvisejících se správou nemovitostí. Pro investory zajišťuje vše od nákupu nemovitosti, jeho optimalizaci, případné stavební investice, i jeho následný prodej s maximálním zhodnocením vložených prostředků.

Z portfolia nabízených služeb vyjmenujme obchodní, ekonomické, právní a technické služby a inženýrsko-investiční činnost.

Galerie

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz