Měníme!

Central European Wood a.s.

man

Společnost Central European Wood, a. s. se věnuje poskytování komplexních lesnických služeb pro majitele lesních porostů.

Prioritou společnosti je provádění všech prací v souladu s krajinotvornou a ochranou funkcí lesů a zároveň přínos maximálních výnosů našim klientům.

Mezi nabízené služby patří zejména optimalizace hospodaření na lesním majetku, jeho výkup, dále nákup a prodej dříví, těžební, pěstitelská činnost, rizikové kácení dřevin, poradenská činnost a odborná správa lesa.

Central European Wood má velký zájem o koupi lesních pozemků a následně řádné hospodaření na nich.

Ing. Michal Slovák

Ing. Michal Slovák

Ředitel společnosti

Gallery

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz