Měníme!

GENLABS s.r.o.

man

Společnost GENLABS s r.o. je genetická laboratoř v Českých Budějovicích. Firma vznikla na začátku roku 2013.

V současnosti naše laboratoř nabízí 35 různých genetických testů, sledujících dědičná rizika pro vznik nejrůznějších vrozených i získaných onemocnění, zejména civilizačních chorob a potravinových intolerancí.

Cílem je zejména poskytování kvalitních a přesných genetických vyšetření, a to za použití nejmodernějších molekulárně-genetických metod a testů.

Pro odbornou veřejnost a lékaře laboratoř vykonává vyšetření zejména z oblasti farmakogenomiky, a to specifické genetické testy na úrovni DNA.

GENLABS se také zaměřuje na výzkum, ať už v rámci spolupráce s vědeckými pracovišti nebo v podobě vlastních projektů, zejména v oblasti preventivní medicíny a nádorových onemocnění.

Mgr. Dagmar Bystřická, Ph.D.

Mgr. Dagmar Bystřická, Ph.D.

Jednatel

Galerie

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz