Měníme!

Úvodní slovo

Vážení partneři, klienti, kolegové, přátelé,

společnost Delta Capital, a. s. jsem založil před 13 lety s cílem měnit, tedy inovovat a zlepšovat zaběhnuté procesy a postupy. Nyní nastává čas na skutečné propojení „staré“ a „nové“ ekonomiky. Proto DELTA.

Naší ambicí je věci dělat jinak.

Dnes jsme aktivní v několika sektorech. Obchodně jsme aktivní v cca 80 zemích, na 3 kontinentech světa. Implementujeme inovativní nápady do praxe, od počáteční fáze start-up přes komplexní odkupy aktiv (MBI, MBO, LBO) až po turnaround management.

Analyzujeme způsoby, jak se dnes podniká, a v jednotlivých odvětvích hledáme cesty, jak vše dělat efektivněji, snižovat náklady a poskytnout našim klientům přidanou hodnotu. Globalizace nám otevírá možnosti transferu inovací po celém světě a současně napomáhá propojení různých oborů na špičkové úrovni.

Příkladem je lékařství, kde hitem posledních let je využití čínské medicíny v Evropě, nebo prevence nemocí pomocí propojení genetického inženýrství s IT, kde díky datovým ETL procedurám a současně navazujícím genetickým analýzám pacienta je možné predikovat zdravotní stav a optimální léčbu zdravotního problému.

Dnes se svět mění neuvěřitelnou rychlostí díky multidisciplinárně zaměřeným inovacím v mnoha oblastech, a to převážně v elektronice a IT (Internet of Things, digitálních komunikátorů a analyzátorů, Big Data Analytics, smartphonů a dalších), dále ve využití nových technologií a materiálů (nové polymery, uhlíková vlákna, nanočástice…).

Jejich kombinace otevírá úplně nově možnosti, jak změnit fungování celých průmyslových i dalších odvětví.

Po technologické a startupové revoluci přichází dle naší vize další - průmyslově-technologická revoluce. Tím dojde ke spojení „staré“ a „nové“ ekonomiky.

My jsme a budeme spolutvůrci těchto změn…
Chceme měnit!

Michael Broda s neuvěřitelným týmem Delta Capital

Strategické záměry

V oblasti změn
  • Měníme přístup v dosavadním způsobu podnikání, prostřednictvím inovací
  • Kombinujeme inovace a tradiční odvětví
  • Jsme v srdci a mozku průmyslově-technologické revoluce
V oblasti Seed / Venture Capital
  • Provádíme veškerou investiční činnost efektivně, aby výsledkem bylo zvyšování hodnoty jednotlivých společností
  • Vyhledáváme nové příležitosti s vysokým potenciálem růstu v počátečním i pokročilém stádiu životního cyklu firmy či projektu
  • Vytváříme business strategie a provádíme efektivní změny
V oblasti start-ups
  • Vyhledáváme zajímavé příležitosti v oblasti inovací
  • Podporujeme začínající podnikatele a společnosti při uvádění jejich produktů na trh
  • Podporujeme start-up komunitu s inovativními nápady

Historie společnosti

Společnost Delta Capital a.s. vznikla v roce 2005 pod názvem BB Finance Group, a.s.

Akcie společnosti jsou tvořeny 15 kmenovými akciemi v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Od 1. 1. 2014 se společnost plně podřizuje zákonu 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Investiční skupina Delta Capital, a. s., se svou více než desetiletou historií, poskytuje stabilní záštitu a profesionální management společnostem spadajícím do skupiny.

V počátku byla činnost společnosti zaměřena na investice do nemovitostí, dále se specializovala na dotace, finanční a úvěrové služby.

Rokem 2013 se datují významné investiční aktivity společně se změnou strategie, tedy větším focusem na zdravotnictví a startupy. Dalšími oblastmi byly technologie a lidské zdroje.

Investiční skupina se nyní profiluje ve čtyřech základních divizích, tedy Security, Medical, Start-ups, a v oblasti IT a služeb.

Významné milníky finanční skupiny Delta Capital

1. 11. 2005

Vznik společnosti BB Finance Group, a. s.
21. 2. 2014

Změna názvu z BB Finance Group, a. s. na Delta Capital a. s.
12. 9. 2014

Změna akcií - 15 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Historie společností

2007 (respektive 2014)

Konektor inovací s. r. o.

poskytovatel zázemí pro Nadační fond
2013

Centrum prevence a zdraví s. r. o.

poskytovatel zdravotnických, terapeutických a sociálních služeb
2014

Delta Medical Holding

Portfolio holdingu pod sebou sdružuje provoz a nabídku zdravotnických, terapeutických a sociálních služeb společností Beijing Tong Ren Tang Czech Republic SE, Senior centrum Třebíč a GENLABS.
2014

Security Ident Group, a. s.

(dříve Delta Vinohrady) – skupina je zaměřena na bezpečnostní dokumenty a ceniny, jako jsou bankovky, osobní dokumenty, licence, víza, certifikáty a další produkty vyžadující bezpečnostní prvky
2014

Tiskárna Hradištko, s.r.o.

společnost zaměřující se na tisk různými technikami, jako vypalovacími obtisky na sklo, porcelán, keramiku, smalt a další techniky na různé druhy materiálů. Dále se specializuje na bezpečnostní tisk cenin
2015

Senior centrum Třebíč

založeno za účelem poskytování zdravotních a sociálních služeb v bývalé nemocnici v Třebíči, přizpůsobené potřebám pacientů trpících degenerativními onemocněními nervové soustavy, zejména Alzheimerovou chorobou

Lidé ve skupině

Ing. Zdeněk Kůstka

Ing. Zdeněk Kůstka

Předseda představenstva

  

PhDr. Robert Terrich

PhDr. Robert Terrich

Evropské dotace

Michael Broda MSc., MBA

Michael Broda MSc., MBA

Zakladatel/ Předseda dozorčí rady

  

Ing. Michal Slovák

Ing. Michal Slovák

Divize lesnictví

Lukáš Danda

Lukáš Danda

Projektový manažer

  

Ing. Jiří Sobek, Ph.D.

Ing. Jiří Sobek, Ph.D.

Konzultant výzkum a vývoj

  

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz