Měníme!

Strategické záměry

p1

V oblasti změn

Měníme přístup v dosavadnímu způsobu podnikání, prostřednictvím inovací
Kombinujeme inovace a tradiční odvětví
Jsme v srdci a mozku průmyslově-technologické revoluce

V oblasti Seed / Venture Capital

Provádíme veškerou investiční činnost efektivně, aby výsledkem bylo zvyšování hodnoty jednotlivých společností
Vyhledáváme nové příležitosti s vysokým potenciálem růstu v počátečním i pokročilém stádiu životního cyklu firmy či projektu
Vytváříme business strategie a provádíme efektivní změny
p3

V oblasti start-ups

Vyhledáváme zajímavé příležitosti v oblasti inovací
Podporujeme začínající podnikatele a společnosti při uvádění jejich produktů na trh
Podporujeme start-up komunitu s inovativními nápady

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz