Měníme!

Vrchní soud v Praze s definitivní platností zrušil návrh na insolvenci Delta Capital a.s., mateřské společnosti SPM – Security Paper Mill a.s.

Společnost Delta Capital (DC) doložila, že má dostatek finančních prostředků a aktiv pro uspokojení svých závazků. Vrchní soud upozornil na zneužití práva proti Delta Capital.

/V Praze, dne 5. prosince 2017/ Akcionáři Delta Capital oceňují, že české soudy postupovaly podle práva a insolvenční návrh byl Vrchním soudem v Praze definitivně zamítnut. Tímto krokem byly aktuálně ukončeny pokusy o poškozování dobrého jména celé skupiny a snahy o ovládnutí SPM – Security Paper Mill z jara tohoto roku.

Vyjádření soudu, ze dne 27. listopadu 2017, v odůvodnění usnesení, kde se soud ztotožňuje s tvrzením o účelovosti a zneužití práva: „Lze tedy shrnout, že věcnou správností napadeného usnesení nemůže nijak otřást ani insolvenční návrh MSB Legal, který s ohledem na jeho načasování a na osobu jeho podatele – právního zástupce, jenž zastupuje jak navrhovatele, tak i MSB Legal, nese znaky zjevného zneužití práva na úkor dlužníka.“

MSB Legal, Peskim a Wilsea považuje soud za propojené osoby. Protistrana je povinna zaplatit Delta Capital a.s. náklady řízení.“

Radim Pařík, CEO a předseda představenstva Delta Capital a.s. k tomu dodává: „Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, v náš prospěch, skončilo více než 6ti měsíční období právních bitev o budoucnost Delta Capital, SPM a ostatních firem ve skupině. Nyní se zaměříme na rozvoj a růst celé skupiny.“

Plné znění rozsudku naleznete ZDE.

 

DELTA CAPITAL a.s.
Americká 340/31, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 27387291

+420 222 524 310

info@deltacapital.cz